מידע רישוי רת״א

מידע כללי על מבחני רת”א

לתשומת לב: הכתוב להלן אינו מידע רשמי מטעם רת”א ובכל מקרה של שוני בין האמור כאן לאמור בפרסומים רשמיים של רת”א – פרסומי רת”א קובעים

תנאי קדם למבחן תיאוריה:

 • טופס בקשה להיתר
 • טופס אישור ביטחוני
 • טופס העדר הרשאות פליליות
 • טופס תעודה רפואית חתום ע”י רופא תעופתי מוסמך
 • כתב הסכמה לדיוור בדוא”ל

בקשה למבחן תיאוריה יש להגיש לרת”א בטופס הניתן להורדה מאתר רת”א. את הטופס הממולא יש לשלוח לרת”א בפקס 03-977-4511
לצורך ביצוע מבחן רת”א יש לשלם אגרה. יש לשלם את האגרה באופן מקוון דרך אתר רת”א (עמוד הבית-רישוי-עובדי טיס-טייסים-אגרות).
מחיר אגרה למבחן במקצוע בודד:

 • למבחן מטיס רב-להב – 160 ₪.
 • למבחן רישיון טייס פרטי אז”מ – 220 ₪.
 • למבחן טייס מסחרי אז”מ – 360 ₪.
 • למבחן הגדר אז”מ – 160 ₪.
 • למבחן רדיו-טלפון – אין אגרה.
 • למבחן בקיאות באנגלית – 590 ₪.

שאלות בירור ניתן לשלוח במייל לכתובת: [email protected]
יש לתאם מועד מבחן לפחות שבוע מראש. קביעת מועד למבחן עיוני תתבצע באופן עצמאי באמצעות האתר או אפליקציית MY VISIT
ניתן להירשם במירב לשני מבחנים ביום. אין לתאם שני מבחנים לאותה שעה.
המבחנים מתקיימים בקריית שדה התעופה – רשות התעופה האזרחית – בית גולן – מחלקת רישוי עובדי טיס, קומה 1.
ביטול מבחן יעשה בשיחה טלפונית עם יפה איסוביץ 03-9774504.

דרישות רת”א להיתר מטיס רב-להב עד 4 ק”ג ועד 25 ק”ג

מטיס רב-להב עד 4 ק”ג ועד 25 ק”ג מוגדרים כמטיסים בקשר עין. (להלן: “מטיס רב-להב”)

דרישות רת”א להיתר מטיס רב-להב עד 4 ק”ג ועד 25 ק”ג

מטיס רב-להב עד 4 ק”ג ועד 25 ק”ג מוגדרים כמטיסים בקשר עין. (להלן: “מטיס רב-להב”)

ניסיון מעשי:

להיתר מטיס רב-להב עד 4 ק”ג בקשר עין (להלן: רב להב קטן), נדרשות 6 שעות הדרכה מעשית כתנאי למבחן מעשי מטעם רת”א. יש לעמוד בהצלחה במבחן הטסה מעשי על-ידי בוחן רת”א.
להיתר מטיס רב-להב מעל 4 ק”ג ועד 25 ק”ג נדרשות 10 שעות הדרכה מעשית כתנאי למבחן מעשי מטעם רת”א. יש לעמוד בהצלחה במבחן הטסה מעשי על-ידי בוחן רת”א.
להיתר מטיס רב-להב נדרשת חתימה על הצהרת בריאות על-גבי טופס ייעודי של רת”א.

דרישות רת”א לרישיון טייס פרטי אז”מ (אווירון זעיר משקל = אולטרא-לייט)

רישיון זה מתאים לאז”מ כנף קבועה, אז”מ כנף סובבת, טרייק, דאון, בלון מאויש.

מבחנים עיוניים:
לרישיון טייס פרטי אז”מ חובה לעבור בהצלחה 7 מבחני רת”א במקצועות הבאים:
רדיו טלפון – 25 שאלות בכתב (על גבי מחשב) + מבחן בעל-פה
מטאורולוגיה – 45 שאלות, 2:30 שע’, ציון מעבר 70%
ידע טכני כללי – 30 שאלות, 2:00 שע’, ציון מעבר 70%
נווטות – 42 שאלות, 3:00 שע’, ציון מעבר 70%
חוקת אוויר – 40 שאלות, 2:00 שע’, ציון מעבר 70%
הכרת המטוס ספר פתוח – 18 שאלות, 2:00 שע’, ציון מעבר 80%
הכרת מטוס ספר סגור – 35 שאלות, 1:30 שע’, ציון מעבר 80%
ביצועי אנוש (מבחן רשות) – 20 שאלות, 1:30 שע’, ציון מעבר 70%

ניסיון מעשי:
דרישות הניסיון המזעריות לקבלת הגדר אווירון זעיר הן 40 שעות זמן טיסה שבוצעו באווירון הדרכה זעיר, במסגרת בית ספר להוראת טיס או בהדרכה אישית, בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה לקבלת הרישיון ומהן:

 • לפחות 18 שעות הדרכה זוגית;
 • 4 שעות טיסה במרחב עם נחיתות במנחתים שונים;
 • 4 שעות שבוצעו בתוך שלושת החודשים שקדמו לבקשה לקבלת הרישיון;
 • 10 שעות זמן טיסת יחיד.

מעבר מבחן עם בוחן מטעם רת”א.

דרישות רת”א להגדר אז”מ (הסבה לאווירון זעיר משקל = אולטרא-לייט)
ההגדר נדרש למחזיק ברישיון טייס פרטי או מסחרי הגדר אווירון או מסוק אשר מעוניין להוסיף לרישיונו הגדר אז”מ.

מבחנים עיוניים:
להגדר אז”מ חובה לעבור בהצלחה 2 מבחני רת”א במקצועות הבאים:
ידע טכני וחוקת אוויר (מבחן משולב) – 50 שאלות, 2:30 שע’, ציון מעבר 70%
הכרת המטוס – 35 שאלות, 1:30 שעות, ציון מעבר 80%

ניסיון מעשי:
32 שעות זמן טיסה שבוצעו באווירון הדרכה זעיר, במסגרת בית ספר להוראת טיס או בהדרכה אישית, בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה לקבלת הרישיון ומהן:

דרישות רת”א לרישיון רדיו-טלפון
המבחן מתקיים ב”פילת”
. פרטי קשר לתיאום מבחן: טל’ 03-7679222, דוא”ל: [email protected]
מבחן בכתב – 25 שאלות, 1:00 שע’, ציון מעבר 76% (אם לא עבר לא ייגש למבחן בע”פ)
מבחן בעל-פה – ציון מעבר 76%
ציון מעבר לקבלת תעודת רדיו טלפון – 76% בכל אחת מהבחינות

דרישות רת”א להגדר בקיאות באנגלית
המבחן מתקיים ב”פילת”. פרטי קשר לתיאום מבחן: טל’ 03-7679222, דוא”ל:
מבחן בכתב – 20 שאלות
מבחן בעל-פה – 15 דקות
ציון מעבר (משוקלל) – 4

נגישות