Paid

הכרת המטוס – צסנה 172

חניך יקר,בקורס זה תעבור 13 שיעורים שונים.השיעורים מסודרים לפי סדר הלמידה המומלץ.נא הקפד לתרגל את השאלות המופיעות בשאלות לתרגול בכל נושא.לאחר סיום השיעורים הנך מוזמן לעבור לקורס הבא בהכרת המטוס.למידה מהנה!

נגישות