Sale!

ביצועי אנוש מסחרי

מחיר קורס בסיסי 640.00 כולל מע"מ

תכולת חבילת לימוד בסיסית:

  • לומדות בחלוקה לנושאים
  • מבחני תרגול בחלוקה לנושאים
  • 3-5 ניסיונות לכל מבחן “פיינל”, בהתאם לפירוט במחולל המבחנים. רכישה מקוונת של ניסיונות נוספים במסך המקצוע.
  • שיעורי וידאו ייבחרו בהתאם למצוי בפועל בצמוד לנושאי הלומדות. מחיר שיעור וידאו (פר-נושא) – 50 ₪.
תוספי לימוד בתשלום:בחר מוצרים

תכתובת דוא"ל עם מדריך בנושאי לימוד בביצועי אנוש מסחרי

1

לרכישה בחר שיטת תשלום

קטגוריה: תגיות: ,

מחיר קורס בסיסי 640.00 כולל מע"מ

ביצועי אנוש מסחרי

נגישות