Sale!

היתר מטיס רב-להב

מחיר קורס בסיסי 560.00 כולל מע"מ

תכולת חבילת לימוד בסיסית:

 • לומדות ומבחני תרגול במקצועות:
  • מטאורולוגיה
  • ידע טכני כללי
  • חוקת אוויר
 • מבחנים סופיים (“פיינל”) משולבים לשלושת המקצועות:
   • 3-5 ניסיונות לכל מבחן “פיינל”, בהתאם לפירוט במחולל המבחנים. רכישה מקוונת של ניסיונות נוספים במסך המקצוע.
 • שיעורי וידאו ייבחרו בהתאם למצוי בפועל בצמוד לנושאי הלומדות. מחיר שיעור וידאו (פר-נושא) – 50 ₪.

תוספי לימוד בתשלום:בחר מוצרים

תכתובת דוא"ל עם מדריך בנושאי לימוד בקורס רב להב (גישה דרך מחולל המבחנים) – optional

1

שיעור יחידני עם מדריך רב להב – optional

הלוחמה האווירית בארץ ישראל במלחמת העולם הראשונה

1

לרכישה בחר שיטת תשלום

קטגוריה:

מחיר קורס בסיסי 560.00 כולל מע"מ

קורס הכנה למבחן רב להב ברת”א

נגישות