מבצע!

רדיו-טלפון כתוסף ללימודי אז”מ

400.00 כולל מע"מ

לרכישה בחר שיטת תשלום

קטגוריה:

רישיון לשימוש במכשיר תעופתי לפי כללי ICAO בעברית ובאנגלית. נדרש לכל רישיון טיס, היתר מטיס רב-להב, שימוש במכשיר רדיו תעופתי.

נגישות