רדיו-טלפון קורס אינטרנטי (טייס פרטי)

500.00 כולל מע"מ

לרכישה בחר שיטת תשלום

קטגוריה:

500.00 כולל מע"מ

רישיון לשימוש במכשיר תעופתי לפי כללי ICAO בעברית ובאנגלית. נדרש לכל רישיון טיס, היתר מטיס רב-להב, שימוש במכשיר רדיו תעופתי.

נגישות