Sale!

רדיו-טלפון

מחיר קורס בסיסי 400.00 כולל מע"מ

תכולת חבילת לימוד בסיסית:

(לא כולל קורס פרונטאלי, ניתן להוסיף קורס פרונטאלי בטבלת תוספי הלימוד)

  • חוברת עזר
  • לומדות בחלוקה לנושאים
  • מבחני תרגול בחלוקה לנושאים
  • 3-5 ניסיונות לכל מבחן “פיינל”, בהתאם לפירוט במחולל המבחנים. רכישה מקוונת של ניסיונות נוספים במסך המקצוע.
  • שיעורי וידאו ייבחרו בהתאם למצוי בפועל בצמוד לנושאי הלומדות. מחיר שיעור וידאו (פר-נושא) – 50 ₪.
תוספי לימוד בתשלום:בחר מוצרים

תכתובת דוא"ל עם מדריך בנושאי לימוד בקורס רדיו טלפון (גישה דרך מחולל המבחנים)

1

רדיו-טלפון קורס פרונטאלי

1

לרכישה בחר שיטת תשלום

קטגוריה:

מחיר קורס בסיסי 400.00 כולל מע"מ

רישיון לשימוש במכשיר תעופתי לפי כללי ICAO בעברית ובאנגלית. נדרש לכל רישיון טיס, היתר מטיס רב-להב, שימוש במכשיר רדיו תעופתי.

נגישות