azam-rating

פיינל הוספת הגדר מטוס זעיר

חניך יקר,לפניך מבחני פיינל אשר מדמים את המבחן העיוני ברת”א.פיינל שאלות מתחלפות: בכל ניסיון מענה המבחן יכלול 50 שאלות שונות מתוך מאגר השאלות. ניתן להתנסות ב 5 מבחנים שונים.זמן ביצוע המבחן מוגבל – 2:30 שעות לכל ניסיון (משך המבחן המוגדר ברת”א). פיינל שאלות קבועות:בכל ניסיון מענה המבחן יכלול את 50 אותן שאלות. ניתן להתנסות בכל מבחן 3 …

פיינל הוספת הגדר מטוס זעיר לקריאה »

פמ”ת למטוס זעיר

חניך יקר,בקורס זה תעבור 2 שיעורים שונים.השיעורים מסודרים לפי סדר הלמידה המומלץ. בתום השיעורים הנך מוזמן לעבור לקורס הבא.למידה מהנה!

תקנות הטיס – רשיונות

חניך יקר,בקורס זה תעבור 2 שיעורים.נא הקפד לתרגל את השאלות המופיעות בשאלות לתרגול.                  בתום השיעור הנך מוזמן לעבור לקורס הבא בחוקת אוויר.למידה מהנה!

תקנות הטיס – כללי הפעלה

חניך יקר,בקורס זה תעבור שיעור אחד. נא הקפד לתרגל את השאלות המופיעות בשאלות לתרגול.                  בתום השיעור הנך מוזמן לעבור לקורס הבא בחוקת אוויר.למידה מהנה!

תקנות הטיס – כללי הפעלה

חניך יקר,בקורס זה תעבור 7 שיעורים שונים.השיעורים מסודרים לפי סדר הלמידה המומלץ. נא הקפד לתרגל את השאלות המופיעות בשאלות לתרגול בכל נושא.                     לאחר סיום השיעורים הנך מוזמן לעבור לקורס הבא בחוקת אוויר.למידה מהנה!

מערכות הנעה

חניך יקר,בקורס זה תעבור 7 שיעורים שונים.השיעורים מסודרים לפי סדר הלמידה המומלץ. נא הקפד לתרגל את השאלות המופיעות בשאלות לתרגול בכל נושא.                     לאחר סיום השיעורים הנך מוזמן לעבור לקורס הבא בידע טכני כללי.למידה מהנה!

עקרונות טיסה

חניך יקר,בקורס זה תעבור 8 שיעורים שונים.השיעורים מסודרים לפי סדר הלמידה המומלץ. נא הקפד לתרגל את השאלות המופיעות בשאלות לתרגול בכל נושא.                     לאחר סיום השיעורים הנך מוזמן לעבור לקורס הבא בידע טכני כללי.למידה מהנה!

אווירודינמיקה בסיסית

חניך יקר,בקורס זה תעבור 7 שיעורים שונים.השיעורים מסודרים לפי סדר הלמידה המומלץ.נא הקפד לתרגל את השאלות המופיעות בשאלות לתרגול בכל נושא.                     לאחר סיום השיעורים הנך מוזמן לעבור לקורס הבא בידע טכני כללי.למידה מהנה!

מידע מטאורולוגי

חניך יקר,בקורס זה תעבור 5 שיעורים שונים.השיעורים מסודרים לפי סדר הלמידה המומלץ. נא הקפד לתרגל את השאלות המופיעות בשאלות לתרגול בכל נושא.                     לאחר סיום השיעורים הנך מוזמן לתרגל מבחני הפיינל במקצוע. למידה מהנה!

תופעות מזג אוויר

חניך יקר,בקורס זה תעבור 10 שיעורים שונים.השיעורים מסודרים לפי סדר הלמידה המומלץ. נא הקפד לתרגל את השאלות המופיעות בשאלות לתרגול בכל נושא.                     לאחר סיום השיעורים הנך מוזמן לעבור לקורס הבא במטאורולוגיה.למידה מהנה!

נגישות